december 2018

Delo v ambulanti do novega leta

V petek, 14. decembra dela naša  ambulanta v Gorenji vasi popoldan.

 


V ponedeljek, 17.decembra, delamo od 7.30 do 11.30 v ambulanti v Žireh, od 12.30 – 16h pa v ambulanti v Gorenji vasi ( dr. Rus).

V torek, 18. decembra in v ponedeljek 24. decembra, je naša  ambulanta zaradi letnega dopusta zaprta.

V ponedeljek, 31. decembra, pa naša ambulanta dela od 11. ure do 17. ure v Gorenji vasi. Po 17. uri ( prav tako 24.12. )

pa nujno medicinsko pomoč prevzame že Ambulanta za nujno medicinsko pomoč v Škofji Loki).

 

Ostale dni delamo po objavljenem urniku.

 

oktober 2018

Nov urnik!

Opozarjamo na nov urnik. Sprememba je predvsem ob ponedeljkih popoldan, ko v Gorenji vasi bolne pregleduje mag. Gorazd Kalan, specialist pediatrije. Na ta dan  je pediatrinja Ida Rus za bolne dopoldan v Žireh.

 

Nov urnik!

Naša ambulanta ima od 1. julija višji program. Ker nam sedaj pri našem delu pomagata tudi dr. Kržišnik-Logar in dr. Kalan, smo nekoliko spremenili urnik, ki ga najdete pod rubriko Urnik.

 

marec 2018

Javljanje odsotnosti

Naša ambulanta ima zelo velik delež preventivnih pregledov. Zaradi nemotenega delovanja prosimo, da se starši za preglede držijo ure, ko so naročeni, morebitno odsotnost pa prosim, da nam javite. Le tako lahko v tem času naročimo drugega otroka. Zaželjeno je tudi, da sestri najkasneje ob prihodu, najbolje pa ob naročanju tudi sporočite, da ob obisku želite urediti določene formalnosti za sorojenca. Pogosto se nam namreč čas pregleda določenega otroka tudi podaljša zaradi nepredvidenih dodatnih pregledov ali pisanja napotnic sorojencem.

 

april 2017

Sprejem pacientov

Obveščamo, da sprejem pacientov poteka do 13.30.ure, če delamo v dopoldanskem času ter do 18.30.ure, če delamo v popoldanskem času. Ob ponedeljkih, ko ambulanto v Žireh zaključimo ob 12h, sprejemamo paciente do 11.30.

 

januar 2017

Dodatno obvestilo glede urnika

Na naši spletni strani v rubriki Urnik objavljamo, da delamo vsak četrti petek popoldan. Vendar opozarjamo, da pri tem ni mišljen četrti teden v mesecu, temveč četrti teden po razporedu, ki ga imamo skupaj s splošnimi zdravniki.