OMEJEN NAČIN DELA V GORENJI VASI IN ŽIREH

Zaradi trenutnega umirjanja epidemije, postopno tudi naša ambulanta pričenja sproščati ukrepe, ki smo jih uvedli v zadnjih štirih tednih. Ponovno odpiramo ambulanto v Žireh.

Še vedno pa s ciljem preprečevanja okužb s COVID-19 ostaja vstop v obe Zdravstveni postaji, v Gorenji vasi in Žireh, omejen. Pregled v ambulantah bo možen izključno na podlagi predhodnega telefonskega ali elektronskega dogovora, spletno naročanje bo zaenkrat možno le za starše, ki bodo svojega otroka naročili na pregled pred vstopom v šolo ( Več o zdravstvenih pregledih vstopnikov glej spodaj)

Na vhodu v Zdravstveno postajo boste morali na vstop počakati medicinsko sestro, ob vstopu si boste razkužili roke in nadeli zaščitno obrazno masko. NA PREGLED PRIHAJAJTE ZDRAVI, BREZ ZNAKOV KUŽNE BOLEZNI!

V ambulanti izvajamo le najnujnejše zdravstvene preglede in storitve, v Žireh bomo pregledovali BOLNE nekužne otroke za obe občini ( maja 1x tedensko tudi vstopnike za OŠ Žiri), v Gorenji vasi pa bomo izvajali ostale preventivne preglede, prav tako za obe občini.

Vse administrativne storitve (svetovanje, izdaja receptov za kronično terapijo, naročilnice za medicinsko tehnične pripomočke, urejanje bolniškega staleža, ipd) še izvaja še vedno na daljavo po telefonu  04 620 88 70 ( Gorenja vas) oziroma 04 620 88 88 ( Žiri) in  preko aplikacije GOSPODAR ZDRAVJA http://www.gospodar-zdravja.si/ambulantapolhek .

 

Če je otrok zbolel z znaki kužne bolezni (vročina, kašelj, težko dihanje, driska …) in zdravnik oceni, da potrebuje  pregled, pa ga bo po novem naročil v ambulanto za kužne otroke v ZD Škofja Loka.

Ponoči in preko vikenda pokličite Ambulanto za nujno medicinsko pomoč v Škofji Loki: 04 502 00 70, v času, ko naša ambulanta ne dela, pa sedaj ne kličete več pediatra v ZD Škofja Loka, temveč splošnega zdravnika na ZP Gorenja vas oziroma Žiri.

V PRIMERU ŽIVLJENJSKE OGROŽENOSTI POKLIČITE 112. Ob klicu vedno navedite, če ima otrok znake kužne bolezni!!

2020-05-15T13:35:13+02:00