Dopusti v času počitnic

Dr. Kalan bo zaradi letnega dopusta odsoten od 4. do 29.julija, dr. Rus pa od 1. do 19. avgusta. V času odsotnosti enega zdravnika ga nadomešča drug po svojem urniku, izven uradnega urnika pa se v primeru, da nujno vaš otroka potrebuje pregled in obravnavo pri zdravniku, obrnite na splošnega zdravnika v Gorenji vasi ali Žireh.

2022-07-29T19:01:42+02:00