Nova specialistka pediatrije

Od 1. oktobra je v naši ambulanti v Gorenji vasi za  zaposlena nova specialistka Marta Žnidaršič Eržen. Od 1. marca bo delala 3x tedensko in sicer vsak ponedeljek, torek in petek dopoldan v Gorenji vasi. Ostale dni jo nadomešča dr. Kalan po svojem urniku, v času njegove odsotnosti pa dr. Rus Dolinar v Žireh.

2023-02-25T08:28:56+01:00