Odsotnost od dela zaradi nege in Covid19

Če je otrok pozitiven na PCR ali HAGT testu, mora ostati v karanteni in sicer 10 dni od prvih simptomov bolezni. Možno je, da se ta karantena skrajša na 7 dni, če se 7. dan opravi HAGT test pri uradnem izvajalcu in je ta negativen.

Zgolj v primeru, če gre za zdravega otroka, torej otroka, pri katerem ni ugotovljena bolezen COVID-19, in mu je odrejena karantena, starš ni upravičen do nadomestila zaradi nege v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč nadomestilo delodajalcu povrne ZRSZ.

 

2022-02-17T12:52:34+01:00