Varna izmenjava podatkov2019-10-07T22:29:44+02:00

VARNA IZMENJAVA PODATKOV

Zdravstveni podatki sodijo med najbolj občutljive osebne podatke, katere smo dolžni varovati
tako izvajalci zdravstvenih storitev kot tudi pacienti sami.

Klasična elektronska pošta ne zagotavlja ustrezne varnosti za prenos izvidov
in drugih zdravstvenih podatkov. Zdravnik tako ne sme pošiljati izvidov preko
elektronske pošte.

V ta namen smo se pridružili ustrezni in varni izmenjavi podatkov preko storitve Gospodarja
zdravja (ang: Healthlord).

Da ni potrebno ob vsakokratnem naročilu ponovno vpisovati vseh svojih podatkov, se lahko
registrirate (uporaba je brezplačna).

Registrirani uporabniki imate poleg možnosti naročanja na obisk, naročanja receptov in napotnic
tudi možnost pošiljanja sporočil in vodenja osebnega zdravstvenega kartona. V osebnem
zdravstvenem kartonu lahko hranite vse svoje izvide (različnih specialistov), osebne meritve in
druge podatke. Dovoljenje za dostop do osebnega zdravstvenega kartona pa lahko podelite
kateremukoli zdravniku, ki je registriran uporabnik (npr. vaš osebni zdravnik) ali kateremukoli
drugemu zdravniku z enkratnim varnim dostopom.

V kolikor bi želeli uporabljati razširjeno storitev Gospodarja zdravja, lahko več informacij o njej
najdete s klikom na to POVEZAVO (www.gospodar-zdravja.si/mobilna-izkaznica-zdravja).
(Opomba: Ambulanta Polhek d.o.o. ni lastnik storitve in nima finančnih koristi od nje. Vse
morebitne zaplete pri njeni uporabi rešuje podjetje Gospodar zdravja d.o.o..)

Za komunikacijo z nami ali naročanje za pregled, kliknite ikono NAROČANJE in sledite
navodilom.