Cepljenje2019-01-13T17:29:10+01:00

Invazivna meningokokna okužba je redka, a življenje ogrožujoča bakterijska okužba, katere potek je lahko izjemno dramatičen. Zlahka se jo nepravilno diagnosticira, bolezen pa lahko v samo 24 urah napreduje od začetnih nespecifičnih simptomov, kot sta zvišana temperatura in razdražljivost, do smrti!

Čeprav meningokokna bolezen ni pogosta, so posledice zelo resne. Približno eden od desetih bolnikov umre, celo ob ustrezni zdravstveni oskrbi. Eden od petih preživelih pa ima trajne posledice kot so nevrološka prizadetost, amputacija prstov, izguba sluha in konvulzije ( epileptične napade).

Incidenčna stopnja meningokokne okužbe v Sloveniji je v letih 2013-1017  bila 0,3-1,0/100.000 prebivalcev.  Med invazivnimi meningokoknimi okužbami v Evropi prevladuje  serološka skupina B ( 68%).

Tveganje za invazivno meningokokno bolezen B je največje med dojenčki in otroci, mlajšimi od 5 let, veliko pa je tudi v starostni skupini od 15-24 let.

Prenos okužbe je kapljičen, redkeje preko predmetov. Med prebivalci pa se lahko pojavlja 5-10%  asimptomatskih nosilcev te bakterije v nosno-žrelnem prostoru.

CEPLJENJE JE UČINKOVIT NAČIN ZA PREPREČEVANJE MENINGOKOKNIH BOLEZNI.

Več si preberite na http://www.prehitimo-meningokoke.si