Dodatna koncesija

Občinama Gorenja vas-Poljane in Žiri je v lanskem letu uspeli pridobiti dodatno koncesijo za opravljanje pediatrične dejavnosti. Ker je v obeh občinah različno število otrok, smo se skupaj odločili, da oba tima delujeta po istim okriljem, ambulanto Polhek.

S 1.1. tako v Gorenji vasi začenja redno opravljati svoje delo magister Gorazd Kalan, specialist pediater. V obeh ambulantah, Gorenji vasi iz Žireh, bosta tako načeloma ambulanti odprti vsak dan, po potrebi pa bo pediatrinja Ida Rus pomagala predvsem pri preventivi v Gorenji vasi. Pri delu nam bo na novo pomagala tudi medicinska sestra Ana Bašelj.

V času odsotnosti enega ali drugega, se zdravnika med seboj nadomeščata, prav tako vse tri zaposlene sestre.

Urnik delovanja je objavljen pod rubriko Urnik. 

Telefon Gorenja vas 04 620 88 70

Telefon Žiri 04 620 88 88.

2019-02-10T08:29:26+01:00