Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju.

Več na: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni

https://www.24ur.com/novice/slovenija/posledice-pretirane-uporabe-pametnih-naprav-opazamo-ze-pri-dojenckih-in-malckih.html

2021-05-14T09:00:05+02:00